Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

”Ako se (nepostojeći) Hrist toliko žrtvovao za čovjeka
zašto je toliko (postojećih) ljudi žrtvovano za Hrista?”

                                                                           M.R.Š.