Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

ranko pivljanin250x

* Staćemo mafiji na put

   samo da ga asvaltira!

   Ranko Pivljanin