Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

download

’’Najbolji sinovi i kćeri naših naroda i narodnosti pali su u ratu. Bilo bi bolje da je
obrnuto,  ali to nije ni logično ni moguće. To se i može tražiti samo od najboljih.’’

                                                                                                                    Duško Radović

Prch.me