Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

thumbnail_crnogorac-201x300

’’Crnogorci su zadnji put radili samo za dva slova Ś i Ź!
Sad Śete ako ima šta da iŹedete?’’

                                                                                       M.R.Š.