Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

Kombo-Merkel-Platon

’’Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.’’  

                                                                                                                                                     Platon

Prch.me