Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

DUŠKO RADOVIĆ

’’Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake
novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani 
imaju para,
ali ne znaju šta sa njima da rade.’’

                                                                                                   Duško Radović

Prch.me