Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

*Snovi revolucionara

  nijesu se ispunili

  ali su im se isplatili. 

  Milenko Pajović