Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

0cbGkF0

‘’Na koju gođ se stranu obrneš, šupak ti uvijek dođe pozadi.’’

                                                                                                        Mao Ce Tung

Prch.me