Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

minjo640x500

U modi su bombaške lažne dojave …bombe postaju prirodne pojave.
A ako neko misli da je terorizam démodé… može glava da mu ode.

                                                                                                                M.R.Š.

Prch.me