Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ MARIO

U socijalizmu si najebo ako si bio nepodoban politički.
Sada možeš biti nepodoban vjerski, nacionalno, ako misliš kritički,
ako si iole pametniji najebo si psihički
a zbog spolne orijentacije obično fizički.

ONO JE KAŽU MRAČNO DOBA BILO
A ONDA JE NASTALO POTPUNO CRNILO.

                                                                        Mario Mihaljević

Prch.me