Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ GODINAH

BRITVA DANA 

Ako DPS za Budvu nije kriv,
onda su u Spužu svi pravi zdravi.

Prch.me