Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ FOTO

NOTRE DAME de PARIS

Najljepša DAMA medju katedralama u gradu nad gradovima i da vas podsjetimo na jedan od najznamenitih hramova naše civilizacije;  u vjerskom, kulturno-umjetničkom i arhitektonskom smislu. 

Notre-Dame, Mon  Amour…

Foto : prch.me/#DR_DuX

Prch.me