Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

Dumanje Ruske Dume (na sva zvona) o Crnoj Gori, govori
da Rusija izgore za njom ka Vladika za Lesendrom !

pp11_ida37_img4

Prch.me