Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

PAD IMUNITETA

U Crnogorskom Parlamentu poslanički imunitet sve više pripada kategoriji lajanja na zvijezde. Lajanje je krenulo s Rumije i doprlo do Rusije. Sada se kusur vraća a prošlost plaća. Otkako je vlast dozvolila svakome, osim Crnogorcima, da se penje na Rumiju… obrnuše kola niza stranu. Penjači su stekli toliku kondiciju da su kadri stići i uteći i na svakom mjestu izdati Crnu Goru.

Tako opozicija sve više liči poziciji na vlasti, koja je sve izdala pod kiriju, pa ovima ništa preostalo nije osim da izdaju zemlju.

 

Prch.me