Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA:
AFERA SNIMAK U G. VIJENCU

A ko krade biti će najbolji!
A ko izda onoga što počne,
Satvar mu se svaka skamenila…

Prch.me