Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

TUP-TUP, TUPONJA

G. Tuponja (Pozitivna) uporno tupi o poslovniku
Skupštine Crne Gore koji štiti predsjednika Parlamenta.

Očigledno, poslovnik nije napravljen za tuponje.

Prch.me