Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

UVIJEK NA LINIJI

“Uvek kad dođem do Sarajeva, ja ubijem nekog u prolazu”.

                                                                                               Ratko Mladić
                                                                                Nosilac doživotne robije u Hagu

Prch.me