Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

NA GOTOVU ŠTETU

DAMJANOVIĆ neće MINISTARSTVO FINANSIJA. Bolje bi bilo da Minisarstvo neće Damjanovića nego što Damjanović neće Ministrastvo.
Neće čo’ek da mu se mafija o glavu obija.

Prch.me