Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PADAJTE BRAĆO

Živi su mrtvi,
mrtvi su živi,
najlakše se umire,
u glasačkoj arhivi.

Ili pravo ili krivo
Hiljede je mrtvih živo.
Iz arhive svašta viri
Glasači su i vampiri.

“Mi smo inspekcijom utvrdili da je 3300 ljudi živo. Je li to dijaspora ili se radi o tome da se nijesu žalili, nijesmo analizirali. Ali, jesmo utvrdili da ih je 3300”, kazala je Sanda Bugarin iz MUP-a.

…A kako da se žale!?… Mrtvi ga ne prdi.

Prch.me