Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

OSTROGA MI

RAĐANJE HRISTA U PRISUSTVU RISTA