Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

OSTAJTE OVĐE

I MIROTIĆ SE ISELJAVA!

Ostajte tamo  sunce tuđeg neba,
bolje će vas gledati no što ovo gleda.

Ostajte tamo  sunce tuđeg neba,
neće vam uskratiti makar parče hljeba.

Ovđe vam svako bratski grlo steže,
a tamo niko stezati  ga neće!

Gori  su naši krševi goli,
no cvjetna  polja kud se tuđin kreće.

                   ***

Djedi vaši rodiše se tudjer
Oci vaši rodiše se tudjer
I vi sami rodiste se tudjer
Suverenost izglasate tudjer
Za vas tudjer sad mjesta ne ima!

 prch (2)