Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NJEGOŠ

‘’U sveštenoj mantiji, kojoj se opirao i samo povremeno u nju se odijevao i kamilavki što ju je silom natakao prije nego što je izveden pred Narodnu skupštinu kod Cetinjskog manastira da bude proglašen za gospodara crnogorskog, živio je trojedinstvom jednog: svjetovnim, duhovnim i poetskim životom. Njegošje preteča savremene kosmologije – sem duhovnih bića na nebeskim mirovima postoje neke druge forme ili oblici života kao žitelji neba, koje se voze ognjenim svojim kolesnicam. Čovjek traži odgovor na pitanja: o svrsi i smislu svoje egzistencije; o uzročnosti svog postanka (mirodržni lanac) i o budućnosti, (Budućnost je naša velika tajna koja se sadrži u onim njedrima iz kojih je naše proisteklo biće – „Bilježnica“). Zakon prirode je logos. Vječnost i vrijeme su nepojmljivi. Plan svjetova je nedokučiv. Koliko sam ja posla imao / dok sam vrijeme oteo mrakama / iz njihovog lanca i tamnice / puštio ga da leti slobodno / po opširnoj državi vječnosti („Luča mikrokozma“). Prostranstvo Kosmosa zadivljuje svijim giganskim i beskrajnim razmjerama (Beskrajni okean vozdušni). Beskrajnost prostora i vječnost vremena predstavljaju ontološko jedinstvo Čedomir Bogićević www.maticacrnogorska.me MATICA, br. 69, proljeće 2017. 167 kosmosa (Svako sunce predvodi mirove/ a mir svaki svoju sferu ima, „Luča mikrokozma“). U beskrajnom prostoru su milioni nebesa. Nebeski sinovi su samo poklonici Sunca. Svjetlost – zraka, luča, je simbol reda, poretka, znanja i dobra.’’

                                                                                  Iz ‘’NJEGOŠEVA FILOZOFIJA PRAVDE’’

                                                                                                  Pr. Dr  Čedomir Bogićević

Prch.me