Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NJEGOŠ

Njegoš je najviđenija ličnost svoga vremena među pjesnicima i državnicima. Evropa do njega nije imala stasitijeg vladara i glasovitijeg pjesnika na vlasti. Njegoš je oličenje ideala Platonove ’’Države’’; Mudrac na čelu! Njegoš je Govorio šest jezika a prevodio sa četiri. Đe god bi odsjeo, čekali su ga. Đe gođ bi pošao, pratili su ga… Od Napulja i Rima do Beča i Sankt-Peterburga. Bio je najznamenitiji reprezent male suverene države, koju je svijet tražio na mapi, kao Zadnju Poštu Slobode na porobljenom Balkanu. Danas bi rekli; bio je zvijezda evropskog neba i ako nije bilo ni Javnog servisa, ni Pobjede, ni Vijesti, ni Dana današnjega.

Njegovo djelo, osobiti stas i ubojiti glas, bili su jedina i najača glasila, koja su Crnu Goru i Njegoša promovisali u tom svijetu i vijeku. Čovjek mimo druge!  ’’Vladar među pjesnicima i pjesnik među vladarima.’’

3432401_1424557198.0639_funddescription_0

”Ovde smo odseli u lepoj gostionici ‘Italija’. Kako smo došli, gostioničar je otvorio pet najleših soba (apartmana) i išao pred Vladikom i pokazivao mu redom. ‘Ovo je salon za primanje, ovo je soba gde će Vaša svetlost spavati, ovo je kabinet za oblačenje!’ – pa u isto vreme pobroji nekoliko hercega, knezova i lordovo koji su u tim sobama sedeli kad su u Florenci bili. Vladika vide da će to preskupo biti , pa mu smešeći mu se reče: ‘Ostavite vi te sobe kad vam oni opet dođu. Oni uzimaju od naroda na pretek, a ja što uštedim, dajem narodu.”

U Florencu, maja 1851.     ”Pisma iz Italije”                                              Ljuba Nenadović

Prch.me