Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NAJVEĆA POHVALA

’’Posveta prahu oca Srbije’’

(Potomci ’’oca Srbije’’ su isprašili Crnu Goru.)

PRCH.ME