Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

NA BOSFORU SLOBODA NA UMORU

Erdogan je pozvao narod na ulice da odbrane slobodu. Kad su je odbranili dobili su zabranu slobode; Vanredno stanje na tri mjeseca. Ova’’nagrada’’ za odanost podsjeća na onu čuvenu bolećivu balkansku pjesmu o dobrom paši:

’’U Stambolu na Bosforu, bolan paša leži.
Duša mu je na umoru crnoj zemlji teži…’’

Onda se čuje molitva, pa imam, pa selam alejkum… dok se paša oprašta sa životom i sa slugama!

’’Kad ste tako vjerne sluge služile moj harem 
neka svaki od vas uzme deset žena barem…’’

…I tako paša pijene a pašinica za njim…itd… Pa se rasplaču i slušaoci ovih ganutljivih stihova o pašinom dobročinstvu. A onda, kad se pjesma svrši, dolazi Post Scriptum… I nastaje veliki Jazuk… Paša ’’dobrim’’ slugama nudi na potonju uru, po ’’deset žena barem’’ i ako svi znaju da bi bili dobre sluge i pazili mu harem svaki od njih mora bit uškopljen barem, inače s mudima ne može zamiritat to radno mjesto pa da mu je bog otac. A onda za koji će mu kur.. i jedna a kamoli deset.

Prch.me