Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MINISTAR DO MOGA

Bože dragi lijepa praznika.

Prazna sala Skupštine!

Stoji poslanik koji pita.

Stoji ministar koji skita (od nemila do mila) Brajović .

Propituju se za autoput.

Ministar je davno ”otvorio” početak

 a poslanik ga pita kad će početi?

Ministar nema pored sebe nikoga svoga

… ni onih koji su ga navukli.

Ministar je do moga!