Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MINI ŠENGEN
VO MAKEDONIJA

Ovaj ”mali šengen” mora na veliki rentgen. To nije unija no unijaćenje. 

Trideset godina nijesu mogli da uđu u EU a za jedan dan bi u RusiYU.

Prch.me