Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MIČI MI SE S OČI

Ministarka Rada i Socijalnog Staranja miče treće dijete…
A majka jatka ga ne da!