Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MATIJA POJE

  • Matija je, danas, na Dan Države Crne Gore, ispojao pjesmu o Crnoj Gori da je nema.
  • Matija je nosilac najviše komunistčke nagrade, Dana ustanka Srbije  7. Jul, koga nema.
  • Matija je nosilac Njegoševe nagrade za dosljednu borbu protiv Crne Gore, da je nema.
  • Matija se kleo da je Crna Gora rođena poslije njega i da će pijenuti prije njega, da je nema.
  • Matija je predložen za 13-juslku nagradu kad se borio svom snagom i bradom da je nema.
  • Matija nikad nije vratio nagradu 7. Jul Srbiji, a htio je i 13. Julku bez obzira što Crne Gore nema.
  • Matija je jedini koji je nije dobio, od gomile dobitnika, koji su kao i on šćeli da je nama.
  • Matija je konačno zamirita nacinalnu nagradu Crne Gore, da prije no pijene, shvati da je ima.

P.S. Crna Gora je nagradila jednoga koji nema drugih zasluga za CG osim što je izjavio da ja ima. Crna Gora, kad nagrađuje takve laureate nagrđuje sebe i zaslužuje da je nema.

photo-Photo_enovine_archive_10-Olimigadat_03_u_h_785389358

Prch.me