Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MARKO MILJANOV

Zbog neke svađe ubi Špadijer Kustudiju. Bratu ubijenog ne ispade za rukom da ubije krvnika i osveti brata. No u jedan boj crnogorski s Turcima ubi puška toga Špadijera, ubicu Kustudije Crnogorci, saprti od navale turske, ostaviše da ga Turci sijeku. U to nalježe Kustudija. Špadijer mu reče, ležeći ranjen: »Udri sad Kustudija, dosta si muke vidio tražeći me da me ublješ i brata da osvetiš, sad ti je zapalo što si željeo!« Kustudija se okrene na svoga krvnika i odgovori: »Baš mi je danas u dio zapalo da ne dam tvoju glavu Turcima da sijeku prijed moje.« Diže ga na rame i ponese ispred Turaka, a kad stiže izvan bojišta, dade ga njegovoj svojti govoreći mu: »Ajde, vida’ se, pa kad ozdraviš, ubiću te za brata!« Tako je i bilo; pošto je ozdravio, ubio ga.

                                                                                                         “Primjeri čojstva i junaštva”

Prch.me