Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MALO-GRAĐANSKI RAT

U Crnoj Gori se malo pomalo gine svakog dana na svaku stranu u svakom pogledu. Gine se u saobraćaju… u gradu, u međugradu; gine se među mafijom …i od nje. Malo po malo, mnogo gine mala Crna Gora. Ako nije bilo državnog udara ovo je pravi udar na CG. Crnogorci lete u nebo!

*Nulla dies sine mortem. (Nijedan dan bez smrti!)

crna-gora-policija-main_0

Prch.me