Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MAČKU O REP

Sinoć nakon parlamentarnih izbora svi koji su osvojili makar i jedan mandate istakli su svoju pobjedu na izborima. Tek će viđet’ ko je pobjednik a ko podjebnik?

Prerano isticanje sigurno spoticanje!

Prch.me