Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

LIBERALI – ZA DOM SPREMNI   

Crna Gora je otvorena za svaku saradnju sa suśedima a ko ponta na njene granice preśes će mu. Dobiće sve raspoložive organe na licu mjesta.

Onda śedi đe si!

Prch.me