Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KM. U CG. JE OK.

Obična vijest, sa inicijalima aktera događaja, često krije pravu pripovijesti. Da ne bi kvarili stil pridružujemo se inicijalima.

Izvjesni S.R. sa svojim drugom B.R. zatekao je u restoranu S.V. dva ”slučajna” gosta M.R. i F.B. koje su prebili na j.d./jedva žive/. Onda su S.R. i B.R. slučajnom prolazniku oduzeli v.z. (vozilo) i naćerali vlasnika M.R. da ih vozi kod V.Lj., oca od F.B., da isplati k.š.(keš) za M.R., na ime duga s.k.(s kamatom) njegovog sina F.B.. Slučaj je bio tajna s.d.(sedam dana). Niko iz restorana S.V. niti vlasnik o.v. (otetog vozila) M.R. ništa nije č.(uo) ni v.(idio). Sve su prećutali od s.g.(straha gorega) jer su S.R. i B.R. p.u.d.(poznati ućerivači dugova). Kad je prošla n.đ. (neđelja dana), pretučeni M.R. i F.B. su s.m.(stisli muda) i prijavili slučaj u CB. NK. Onda su i iz CB. NK. stisli m. i otkrili k.(o) su S.R. i B.R., ali bez i.p.(imena i prezimena). To je ohrabrilo l.n.(lokalnu novinu) da iznese đ.(elo) na vđ. (viđelo). Novina je objavila I.P.(ime i prezime) počinioca k.d. (krivičnnog djela) Z.E.L.E.N.A.Š.E.NJ.A., ali se novinar P. S. nije potpisao jer je opasno po Ž.(život).

P.S. Ovo se sve dešava u CG koja ima O.R.G.(organe) za KM.(kriminal) ali nema m.(uda) da otkrije SEBE, jer je i država u KM. pa ne bi bilo OK. Ako državni KM. ima toliki podmladak u KM. kome se ne može reći IME, onda  CG ide u P.M.

                                                                                                                                                            M.R.Š.