Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KLEKO JE ĆIĆ … !

Kleko je rek'o da niko osim njega ne treba da krši mjere zaštite. Onda kad je u Parlamentu brda pošenuo Kleko je šenuo. Mnogi su mislili da on to samo prdi, ali Kleko sad tvrdi, da ne postoji samo zemaljski već i podzemni život.

Sad je jasno da je Kleko ćić… i jasnije, da ne treba za njim ić!

Prch.me