Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KINESKO OBRAZOVANJE

Uči Kinezu jedan, oca ti jebem,
Da te Crnogorci ne pokradu!

Prch.me