Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KINA RUŠI I GUŠI

U Kini je država srušila legalni hrišćanski hram iz predostrožnosti zbog mogućeg širenja vjerskih škola. Bez obzira što Kina ima preko 30 miliona hrišćana, katolika, protestanata i drugih hrićamskih crkava, država nema milosti za druge vjeroispovijesti. U nas država legalno drži ilegalnu, tuđu crkvu ’’preletnicu’’, od Duava do Jadrana.

P.S. Svaka prava država zna đe joj je glava a država kriva tuđa biva.

Kina-srušila-veliku-hrišćansku-crkvu-Sanjiang-u-Jerusalimu-istoka-rušenje-crkve

Prch.me