Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KILJANI U GLAVI

Vlast:

Crna Gora se uputila u NATO ali od protivnika na tom puta ne može da rasputi(ni) glavni bulevar. “Putin” je gotovo istovremeno uišao u Bulevar Sv. Petra i u Siriju, i niko ga šenut ne može. Domaća vlast je šenula. Gubi sa 3:0, dva puta za pola godine, od istog protivnika. Pod Goricom je izgubila iz istih, aljkavih razloga, zbog kojih sada ponavlja isti rezultat. U drugom porazu prvi gol je pao na Bulevaru kad vlast nije umjela definisati uslove protesta. Drugi gol je pao kad ni drugi put nije uradila ono što je morala prvi. I treći je pao kad je vlast poslala ženske inspektore da izagnaju muške protestante. Od toliko golova vlast je do gole guzice ogoljela snagu države.

Protestanti:

Naslovljeni ne razlikuju slobodnu teritoriju od okupirane. Izigravaju nekakvu’’užičku republiku’’ nasred Crne Gore. A vlast ne izigrava ništa i nikoga, izigrava samu sebe. Sve što je dozvoljavala kara-popu 25 godina ovjerili su za 15 dana na jednom mjestu. Uzurpacija u svakom smislu. Ako protestanti uzurpaciju doživljavaju kao slobodu onda su jednaki s vlašću protiv koje su ustali. Bulevar ne može biti ničija slobodna teritorija ako nije oslobođen za ono čemu služi. Inspiracija za tako nešto nije iz Beograda. Tamo je skupština takođe na gl. bulevaru ali se tamo, bulevar, odmah nakon protesta mora osloboditi za osnovnu namjenu, saobraćaj. To govori da u nas gradom upravljaju seljaci koji ne razumiju urbani život a takvi i protestvuju kazujući nam da ne razumiju slobodu grada. Ti su navikli na mednike, međaše i kiljane. To je seljačka kategorija ograničenja u kojoj se čak uživa. Grad ne poznaje kiljane. On je slobodan po sebi i najcivilizovaniji oblik ljudskog naselja. Trg, ulica, trgovište, škola, bolnica… Sve pripada svijema, jednako ka semafor; Na zeleno svi prolaze, na crveno svi stoje. Glavni bulevar je već treća neđelja na crvenoj boji zabrane i stida. Zastiđe. Sve stoji a protesti ne napreduju. Kome su kiljani u glavi tome su i u gradu.

M. R. Š.