Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KAKO TO ZVUČI GORDO

CG na (ras)prodaju

Na Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore utvrđen je Nacrt odluke o planu privatizacije u 2017. i upućen je Vladi na saglasnost. Dokumentom su predviđeni prodaja akcija i imovine putem javnog tendera:

AD „Montecargo“                           Podgorica

„Luka Bar                                       AD Bar

Institut „Dr Simo Milošević“     AD Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija)

HG „Budvanska rivijera“            AD Budva

HTP „Ulcinjska rivijera“             AD Ulcinj (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija i/ili valorizacija dijela imovine);

„Institut za crnu metalurgiju“  AD Nikšić

 „Marina Bar“                                   AD Bar (prodaja akcija)

 „Castello Montenegro“               AD Pljevlja (prodaja akcija).

VTK „Mediteran“,                                                                    opština Žabljak

Donja Arza,                                                                                opština Herceg Novi

Turistički kompleks Ecolodge, Vranjina,                      opština Podgorica

Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi,                                    opština Kolašin

Lokalitet „Buljarica“,                                                              opštine Bar i Budva

Velika plaža, opština Ulcinj – turistička valorizacija kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup zemljišta na Velikoj plaži;

’’Ada Bojana’’,                                                                              opština Ulcinj

Lokalitet koji se nalazi između Njivica i Sutorine,        opština Herceg Novi

Vojno-turistički kompleks „Bigovo-Trašte“,                  opština Kotor

Lokalitet u okviru Državne studije lokacije „Sektor16“ u Kotoru, predviđen za nautičko-turistički kompleks (NTC Marina Kotor), opština Kotor;

„Utjeha“ – Uvala Masline, za rt Odrač,                               opština Bar

„Ostrvo cvijeća“ Vojno-turis.kompl. i Prevlaka,               opština Tivat

„Gornji Klinci“, Kasarna,                                                         opština Herceg Novi

„Morinj“, Skladište                                                                     opština Kotor

„Dobre vode“, Skladište                                                           opština Bar

„Kopita“, Skladište                                                                     opština Kolašin

’’Motel Šas’’ sa Vladimir ekonomijom,                                opština Ulcinj

„Savin kuk“, Skijalište,                                                              opština Žabljak

„Kabala for“, Lokalitet                                                              opština Herceg Novi

„Bjelasica i Komovi“, Cmiljača,                                              opština Bijelo Polje

’’Kraljičina plaža’’ (Dubovica 1),                                           opštine Bar i Budva

„Dobra luka“,   Lokalitet                                                            opština Herceg Novi

AD „Montenegroturist“                                                            Budva

I tako redom, ravno 38 kompanija i lokaliteta, biće sravnjeno na ’’tezgi’’ za (ras)prodaju! Za očekivati je, da se na istoj tezgi nađu i opštine a potom i Vlada CG, jer svakim danaom imaju sve manje posjeda kojim upravljaju. I Parlament bi mogao dobro proći na rasprodaji; Već je isparcelisan da se može pradavat na placeve. Jedino je sigurno da predsjednika Crne Gore ne mogu prodati ni pošto, pošto je bez zemlje doša nizašto.

P.S. Ovo je Crna Gora – a nema druge!

Prch.me