Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Idemo na Univerzitet

Ivan Djurišić