Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

E VIVA !

Neki  crnogorski  ISIL  đavolisa je NATO zastavu na brijeg od Cetinja i sažega je ognjem živijem. Ako je preduzimač radova za taj čin, taj koji se javno predstavio, onda je to kadar državnog javnog servisa koji redi vlast… A taj preduzetnik je bio u svoj vakat kadar ”mimo braću” . Bilo mu je dato da bude potpuno neograničen u svojoj punoj ograničenosti. Ako se ta odgovornost ustanovi kao tačna onda je Crna Gora postala super sila; Barabar ka Amerika, kojoj povremeno uzvraćaju udarac njeni ” najodaniji ” podanici .

U očima jednog od najuglednijih američkih dnevih novina USA TODAY  (USA Danas) CG nije malena, niti časna, nit poštena! A kako će i bit kad je svojim naglim uvećnjem, nakon NATO pozivnice, zapośela  cijelu BiH. Mnogi su šćeli BiH ali im nije moglo BiT. BiH je kurdisavala na crnogorsku Sutorinu po godine i nije joj peruške odbila,  a CG je suturala cipan-cijelu BiH, i zapośela je za po dana, bez po riječi, uz punu podršku USA danas.

Monte Negro (1)

S druge strane zemljine kugle, druga velesila Rusija, gleda na Crnu Goru ka'da je super-sila i umalo je nije gađala ka ISIL-a. Prvi put u istoriji o nama drugi misle na naš način; ”ja tebe serdare ti mene vojvoda” a kakvi smo doma o tome niko ne duma sem ruska Duma. Ako ovako podura do ulaska u NATO, a to je śutra, biće naša sve od Kosova do Karlobag-Karlovac-Virovitica! Tako bi se ova vlast vratila u svoju političku postojbinu iz koje je nastala…

P.S. I odma Šešelja za preśednika jer je on i najavio da ne dolazi bez četnika. Taj je fitilj i zapalio zastavu NATO. Grande Montenegro e viva i ako si jedva živa!

PRIMUS PRCHIQUS MONTENEGRINIQUS