Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

E, KAMI MU U PAMET!

Kleko je pokleknuo i u svijest. Prilikom pośete bolnici u Nikšiću dao je porodiljsku izjavu: ’’Ja sam se ođe porodio!’’

A nijesi se porodio, no izrodio sve Krivokapiće, kuku njima s tobom i za tobom.

Prch.me