Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

DVA RUSA TRI ČO’EKA

Od Zapada, Crnoj Gori stižu obavještajni podaci, na kašičicu, da se brani od dušmana, sama! Od Crne Gore Zapad je davno, pokupio obavještajnih podataka na kutlaču! Pored Širokova, ’’Šišmakova’’ i Popova mnogo je više ’’crnogorskih’’ popova na ’’službenom radu’’ za Rusiju. Službena Crna Gora to zna ali se služi ’’zaboravom’’ kao da ništa ne zna. Rusi su se okućili u Crnoj Gori da bi je raskućili od Zapada. Oko jedne urušene crkvice na Sv. Stefanu, navodno posvećene ’’ruskom svecu’’, vodila se bitka ka’ za Staljingrad. Jedino još nije izašlo na viđelo kopaju li se Rusi u Crnu Goru ili je samo potkopavaju. Ako se kopaju onda je na putu ’’srpska’’ teorija za (rusku) teritoriju! ’’Đe su ruski  grobovi tu su ruske zemlje’’. Malo fali da Crna Gora uđe u NATO ka’ ’’Jovan bez zemlje’’.

P.S. Koga Srbija hrani a Rusija brani… đavo mu ga je izio!

Prch.me