Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

DINASTIJA MUJOVIĆ

Konačno, Ranko Mujović, provesor Međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Podgorici je provaljen! Od studenata se bogatio, naplaćujući svakom studentu polaganje. Krovna institucija svih fakulteta, Univerzitet CG, je dao javnosti na znanje da će: “Uprava UCG smatra nedopustivom bilo kakavu zloupotrebu pozicija u akademskoj zajednici, bez obzira da li se radi o nastavnicima ili studentima’’ …itd… te da će to ispitati ’’preko vlastitih instanci formiranih upravo u tu svrhu.’’ 

Pazite, Univerzitet CG postaje jatak kriminalu pa kaže ’’nedopustivo je’’ a tom Mujoviću je sve dopušteno od  kako obavlja posao za koji je izabran. Generacije i generacije je globio za svaku upisanu ocjenu. Najmanje sa 1000 eur. naplaćujući ne samo svoju ’’uslugu’’ ispitivača, već je globom od studenata nagrađivao i svoje saradnike, kao i posrednike kod kojih se polaže novac prije no student položi ispit. Mujovićev brat je bio viša instanca, za još veći harač od onih koji hoće viša zvanja bez znanja. Ti su postajali ’’eksperti’’ i ponos vlasti pa je stoga Ranko Mujović, za koga je sramno reći da je profesor UCG, bio štićenik vlastele koja ga je ovlastili da joj proizvodi kadrave do mile volje. Njegov rođeni brat je bio glavni diler za više instance i unaprjeđenje ćutuka koji su postajali preko noći magistri i doktori nauka. Na sve je to ćutao Univerzitet i ućutkavao glasnike kriminala na Pravnom i Fakultetu političkih nauka. Tako su naručivali diplome i zvanja za one koji će ih slušati i služiti ’’do istrage naše ili njine’’.

Tako je nastala Dinastija Mujović u službi dinastija na vlasti! ’’Dinastija Mujović’’ je namicala harač od svojih klijenata (jer je prof. od njih pravio klijente a ne student), na sljedeći način! Dan prije ispita, novac se nosi ‘’neutralnom’’ primaocu; ovaj zadržava svoj procenat za ’’rizik’’, potom se dijeli na ‘’ravne časti’’ dinastiji, dinastima i saradnicima na ispitu, kod kojih se polaže ’’uslov’’ da bi se stiglo do Mujovića. Ovaj profesor bez časti, svakome ko je donio aber o uplati, dijelio je dogovrena pitanja  ka’ počasti, da bi im upisao ocjenu u duhu korumpirane vlasti.

Upravo je objavljeno, da je umjesto profesora bez časti, tročlana komisija ispitivala student u ovom ispitnom roku a Mujovića su uhvatili telefonom na putu za Bosnu.

P. S.  Sine Mujo živ ne bio majci… Kuku majci svi ste joj jednaci!

                                                                                                                                                              M.R.Š.