Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ĐEVOJČINA

Šta bi dala da si na mom mjestu!?

Prch.me