Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

CRNA GORA (U NATO) S RUSKOM ŠKOLOM

Neodoljivi Putin nije odolio tajkunima. Iz Međunarodne Agencije koja promeće transakcijama moćnih kompanija, prucurili su dokumenti koji potvrđuju da je Prvi Čoek Ruske Vlade promaknuo, utajom poreza, dvije milijarde dolara na svoj konto. Preko tzv. ’’Oaza’’ na ’’pustim ostrvima’’ koje su poreski raj za utaju poreza, zatajio je patriotizam, ruskog premijera, ’’za Rodinu’’.

Rodila ga majka ka’da je Crnogorac!

68d11cd0c3f0ab9c63d6a105047196c5

Prch.me