Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

BOŽIĆNE POSLANICE

SVETO:

Da je Zeta ka mastionica a pernica ka Spuška glavica ne bih jade partijske opisa.