Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

BIĆE DANA ZA MEGDANA

Za bulevar Sv. Petra, glavnu saobraćajnicu glavnog grada, ne zna niko ko je nadležan a u njemu leže sve državne ustanove koje (za)vode državu. Tu im je centar. Ali tu je 14 dana boravište i konačište protestanatima protiv nadležne.Tek kad se pojavio preosvjećeni, kara-mrak crkvenjak, cilj protesta, za zamuzenu vlast, je prosvijetljen. Karanje ih je dozvalo a kletve i klevete izazvale da pisnu. Ko je pisanjem i mišljenjem svojedobno opominjao vlast za napast SPC, suspendovali su ga prijekim putem. Pucali bi mu u kuću i okućnicu. Kad je nadležni poslije toliko godina pisnuo svi njegovi kolumnisti su pisnuli po kolumnu.  Ko se tek sad ”usudio” da pisne neka sto govana stisne. Kolumnisti tih novina ujedinite se.

P.S. Dan D može da se odloži ali neće moći da se izbjegne ako nekoga ne po(t)kupe. U protivnom do megdana mora doći na Bulevaru. Najbolje bi bilo da na bojnom polju padnu samo šatori i ćenefi. Ali ćenef efendije ove vlasti ni govnava matla ne može da omete.

M. R. Š.