Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

BEZ KONFLIKTA INTERESA

Poslije otkrivanja konflikta interesa u Zavodu za zapošljavanje 
na putu je masovno zapošljavanje bračnih parova bez konflikta.

Prch.me