Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANRDIĆ

’’Bože,
Daj da predmet naših želja bude viši i ljepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad ne iznevjerimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam pravi put, sa prolaznim posrtanjima, a sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti, kad nam daješ iskušenja.”

”Znakovi pored puta”                                                                                                        Ivo Andrić